Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалауы

 

Жалтыр негізгі мектебінің 2021-2022 оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспары 

Жалтыр негізгі мектебінің 2022-2023 оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспары 

Мектептің өзін-өзі бағалау қорытындысы 2022

Мектептің өзін-өзі бағалау қорытындысы 2023

Оқу ісі орынбасарының есебі 2022

Оқу ісі орынбасарының есебі 2023

Тәрбие ісі орынбасарының жоспары 2022

Тәрбие ісі орынбасарының жоспары 2023

Тәрбие ісі орынбасарының есебі 2022

Тәрбие ісі орынбасарының есебі 2023

Әлеуметтік ұстаздың жоспары 2022

Әлеуметтік ұстаздың жоспары 2023

Әлеуметтік ұстаздың есебі 2022

Әлеуметтік ұстаздың есебі 2023

Педагог-психолог жоспары 2022

Педагог-психолог жоспары 2023

Педагог-психологтың есебі 2022

Педагог-психологтың есебі 2023

Аға тәлімгер жоспары 2022

Аға тәлімгер жоспары 2023

Аға тәлімгер есебі 2022

Аға тәлімгер есебі 2023

Кітапханашы жоспары 2023

Кітапханашы есебі 2022

Кітапханашы есебі 2023

Кәсіби бағдар жоспары 2023

Кәсіби бағдар есебі 2023

Медбике жоспары мен есебі 2022

Медбике жоспары мен есебі 2023

Мектеп мұғалімдерінің біліктілік санаттары 2022

Мектеп мұғалімдерінің біліктілік санаттары 2023

Педагогтерді бағалау парағы 2022

Педагогтерді бағалау парағы 2023

Педагогтар жайлы мәлімет 2022

Педагогтар жайлы мәлімет 2023

Тамақтандыру обьектісі 2022

Тамақтандыру обьектісі 2023

Медициналық қызмет бойынша мәлімет 2022

Медициналық қызмет бойынша мәлімет 2023

Материалдық жабдықталу туралы мәлімет 2022

Материалдық жабдықталу туралы мәлімет 2023

Оқу жоспарлары 2022

Оқу жоспарлары 2023

Сабақ кестелері 2022

Сабақ кестелері 2023

Бейнесабақ контенті 2022

Бейнесабақ контенті 2023

Сабақ бөлмелерінің бейне материалдары 2022

Сабақ бөлмелерінің бейне материалдары 2023

"Балбөбек" шағын орталығының және мектепалды сыныбының құжаттары:

Шағын орталықтың жылдық жұмыс жоспары 2022

Шағын орталықтың жылдық жұмыс жоспары 2023

Оқу жоспары 2022

Оқу жоспары 2023

Оқу кестесі 2022

Оқу кестесі 2023

Сабақ кестесі 2022

кіші топ кесте 2023

ортаңғы топ кесте 2023

мектепалды кесте 2022

Күн тәртібі 2022

Күн тәртібі 2023

Бағалау өлшемшарттары 2022

Бағалау өлшемшарттары 2023

Сауалнама сараптамасы "Балбөбек" 2022

Сауалнама сараптамасы "Балбөбек" 2023

Мектепалды сыныбының сауалнама сараптамасы 2022

Баланың даму картасы мектепалды сыныбы 2022

Бастапқы мониторинг 2022

Бастапқы мониторинг 2023

Аралық мониторинг 2022

Аралық мониторинг 2023

Баланың даму картасы "Балбөбек" 2022

Баланың даму картасы "Балбөбек" 2023

Дағдылар тізбесі 2022

Дағдылар тізбесі 2023

Инвентаризация 2022

Инвентаризация 2023

Циклограмма 2022

Циклограмма 2023

Екінші кіші топтың перспективалық жоспары 2022

Екінші кіші топтың перспективалық жоспары 2023

Ортаңғы топтың перспективалық жоспары 2022

Ортаңғы топтың перспективалық жоспары 2023

Ересек топтың перспективалық жоспары 2022

Ересек топтың перспективалық жоспары 2023

"Балбөбек" шағын орталығының марапаттаулары 2022

"Балбөбек" шағын орталығының марапаттаулары 2023